Partners

Om de ambities van Routebureau Groningen zo goed mogelijk te behalen, is het van belang om verschillende partners bij onze ambities te betrekken. Onze partners zijn hieronder beschreven.

 • Provincie Groningen
  Routebureau Groningen sluit in haar ambities aan op de visie van provincie Groningen over routeontwikkelingen voor de komende jaren.
 • Groninger gemeenten
  De Groninger gemeenten zijn een belangrijke partner voor Routebureau Groningen. Draagvlag en betrokkenheid van gemeenten is noodzakelijk omdat gemeenten voor een belangrijk deel eigenaar worden en zijn van de routeproducten. De routegebonden ambities van het Routebureau Groningen dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van de toeristische sector in de gemeenten. Economie en leefbaarheid worden sterk gestimuleerd. 
 • Marketing Groningen
  Voor de vertaalslag van de werkzaamheden van Routebureau Groningen naar de consument is Marketing Groningen een belangrijke partner. Routebureau Groningen en Marketing Groningen stemmen de werkzaamheden op elkaar af om een optimaal resultaat van het werk te kunnen behalen. Marketing Groningen is verantwoordelijk voor de vermarkting van Groningen, Routebureau Groningen draagt zorg voor kwalitatief goede routes en route-input voor marketingcampagnes.
 • Belangenorganisaties
  Routebureau Groningen betrekt belangrijke vertegenwoordigers van routegebonden recreatie op zowel regionale als landelijke schaal bij haar ambities. Het Landelijk Fietsplatform, Stichting Wandelnet en Stichting Waterrecreatie Nederland zijn belangrijke partners om de werkzaamheden goed af te stemmen op nieuwe trends en ontwikkelingen en op het landelijk routenetwerk. Daarnaast zijn in de provincie verschillende belanghebbenden actief. Verschillende daarvan zijn lid van de Raad van Advies. Partijen die hierin niet vertegenwoordigd zijn worden bij de ontwikkelingen betrokken om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen.
 • Vrijwilligers
  Jaarlijks zetten meer dan 60 vrijwilligers zich in om het Groninger routeaanbod te controleren en knelpunten te signaleren. Zij spelen een belangrijke rol bij de zorg voor een kwalitatief goed routeaanbod.
 • Het toeristisch veld
  Toeristische ondernemers en lokale VVV's zijn belangrijke ambassadeurs van het toeristisch aanbod in Groningen. Zij staan dagelijks in contact met toeristen en recreanten. Routebureau Groningen Marketing Groningen willen dan ook graag dat de routeproducten goed onder de aandacht komen bij deze ambassadeurs. 

Deel deze pagina