Routegebonden recreatie Groningen

 In 2014 is, met dank aan de provincie Groningen en de Groninger gemeenten, het Routebureau Groningen opgericht. Routebureau Groningen is sindsdien actief bezig om de routegebonden recreatie uit te breiden en te verbeteren. Het Routebureau Groningen vormt inmiddels een centraal platform voor routegebonden recreatie in de provincie. 

Wandelnetwerk Groningen

Een van de grote ambities van het Routebureau Groningen is het realiseren van een provincie dekkend wandelknooppuntennetwerk, aansluitend op het bestaande netwerk van Waddenwandelen.  Dit is een wandelknooppuntennetwerk dat de kustgemeenten bestrijkt. We zijn in 2016 gestart om het netwerk verder uit te rollen over de rest van de provincie. Inmiddels is de aannemer op enkele knelpunten na gereed met de aanleg in de noordelijke regio (Kansrijk Groningen) en begonnen met de aanleg van het knooppuntennetwerk in het Westerkwartier. 

Via de website wandelen.groningen.nl kun je een bestaande route uitzoeken. Na realisatie van het gehele wandelknooppuntensysteem kun je ook routes uitzetten via de knooppunten. 

Fietsen

De provincie Groningen heeft sinds 2012 een fietsknooppuntennetwerk. Het Routebureau Groningen is bezig dit netwerk te optimaliseren. We begeleiden bijvoorbeeld routewijzigingen en spelen in op nieuwe kansen, zoals het nieuwe veerpontje over het Reitdiep.

Nog belangrijker is de actieve sturing die het Routebureau Groningen geeft aan grootschalige projecten die invloed hebben op het fietsknooppuntensysteem. Een mooi voorbeeld is Kiek over Diek. Voor dit project is een nieuw fietspad van maar liefst 90 kilometer aangelegd van de Dollard tot het Lauwersmeer. Je kunt bij elf verschillende toeristische overstappunten (TOP’s) opstappen. Langs de route vind je informatieborden, attractiepunten en overnachtingsplaatsen.

Het fietsknooppuntennetwerk is zowel zichtbaar in het veld als online via fietsen.groningen.nl. Fietsers kunnen op de website zelf een route uitzetten via het knooppuntensysteem of gebruik maken van de beschikbare routes. 

Varen

Het Routebureau Groningen zet zich ook in voor het routeaanbod voor het varen.  Dit heeft geleid tot een gratis vaarkaart en -brochure die beschikbaar zijn via varen.groningen.nl. Hierop vind je de havens en een aantal vaarroutes. Onze ambitie voor de toekomst is een volledige kaart, met o.a. vaardieptes en brug- en sluisbedieningstijden. 

Thematische routes

Om meer inhoud te geven aan de knooppuntennetwerken ontwikkelt het Routebureau Groningen, samen met Marketing Groningen en lokale ondernemers de komende jaren thematische routes voor fietsen, wandelen en varen. We willen de routes voor een breed publiek toegankelijk maken. Daarom stellen we de routes op meerdere plaatsen beschikbaar, zoals de website, QR codes in het veld en de routeapp van Marketing Groningen. Dit betekent dat je ook onderweg verhalen kunt lezen en beleven.

Deel deze pagina