Kansrijk Groningen

Ontwikkeling wandelnetwerk Kansrijk Groningen

In het aardbevingsgebied zijn diverse wandelroutes aanwezig, de samenhang hierin kan echter sterk verbeterd worden. Veel leuke ommetjes zijn aangelegd door dorpsbewoners in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen. Het reeds bestaande Waddenwandelen geeft een goed handvat voor ontsluiting van het gebied middels een wandelknooppunten netwerk. Dit knooppuntennetwerk wordt in de Kansrijk Groningen gemeenten uitgebreid. We werken aan een gebiedsdekkend en bewegwijzerd wandelnetwerk waarmee wandelaars hun eigen wandeling kunnen samenstellen.

Eigen inbreng

In het aardbevingsgebied werkt Routebureau Groningen samen met gemeenten, wandelliefhebbers en terreinbeheerders aan de ontwikkeling van een vergelijkbaar netwerk. Dorpsbewoners en terreineigenaren in het gebied, zij kennen hun regio het beste en kunnen op het gebied van routes input leveren op basis van deze kennis. Hiervoor zijn een bijeenkomsten in de regio’s georganiseerd waarbij alle ideeën in kaart zijn gebracht. Deze ideeën zijn vervolgens gebundeld tot een concept netwerk. De planning is om eind 2018 een mooi wandelknooppuntennetwerk in het gebied te hebben gerealiseerd, waar ook de rest van Groningen aan verbonden kan worden!

Fietsen

Om ook de fietsers in het gebied goed op weg te helpen gaan we ook een optimalisatieslag doorvoeren van het huidige fietsknooppuntennetwerk in de Kansrijk Groningen gemeenten. Hierbij wordt gekeken naar gewijzigde infrastructuur, nieuwe paden en nieuw ontsloten gebieden. Ook deze optimalisatie wordt afgerond in 2018.

Deel deze pagina