Boerenlandpaden en verzekerd wandelen

Wandelaars over (boeren)land veroorzaken in de regel geen schade bij grondeigenaren. Toch kan er schade voorkomen en in dat geval is het voor grondeigenaren van groot belang om die schade te kunnen verhalen. Door deelname aan ‘Verzekerd Wandelen’, kunt u als particuliere grondeigenaar een beroep doen op een verzekering als er onverhoopt toch schade door wandelaars wordt veroorzaakt.

De 'Boerenlandpadvergoeding' is een vergoeding waar u als particuliere grondeigenaar gebruik van kunt maken. Ook als pachter kunt u hiervoor in aanmerking komen. Grondeigenaren die een deel van hun land willen openstellen voor wandelaars, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de Provincie Groningen. Het contract wordt voor de duur van zeven jaar afgesloten en het traject wordt jaarlijks nagelopen door onze wandelvrijwilligers. De regeling kent een budgetplafond. 

Een voorwaarde voor het afsluiten van een Boerenlandpadvergoeding is dat het traject binnen het wandelknooppuntennetwerk ligt. 

Tevens hoort bij deze vergoeding een overeenkomst ‘Verzekerd Wandelen’. Dit is een verzekering waar u een beroep op kunt doen als er door een wandelaar schade wordt veroorzaakt maar de wandelaar niet meer te traceren is. De overeenkomst wordt afgesloten tussen u en de Provincie Groningen en is kosteloos.

Contact

Voor vragen, voorwaarden voor deelname en meer informatie over bovenstaande regeling kunt u contact opnemen met Riek Guikema, Routebureau Groningen via de email of telefonisch via 050 534 5199.

Deel deze pagina