Algemene taken

Routebureau Groningen heeft de volgende taken:

  1. Centrale functie voor recreatieve routes in Groningen: bijvoorbeeld door het realiseren van een provinciedekkend wandelnetwerk.
  2. Waarborgen van de kwaliteit van de routes: samen met onze vrijwilligers zorgen wij hiervoor. Elk jaar vinden controles plaats waarbij routes, die zijn op genomen op wandelen.groningen.nl, worden nagelopen door onze vrijwilligers. Het fietsnetwerk wordt doorlopend gecontroleerd. Fietsers die een ongewenste situatie tegenkomen kunnen dit aan ons melden.
  3. Communicatie naar de consument: onder andere via onze nieuwsbrief en de websites wandelen.groningen.nl, fietsen.groningen.nl en varen.groningen.nl. Op onze Facebook-, Instagram en Twitterpagina delen wij wekelijks een leuke wandel- of vaarroute. Deze routes proberen wij zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij ondernemers en evenementen in de provincie.
  4. Uitwerken van het groeimodel. Het uitwerken van het groeimodel heeft geresulteerd in het Ambitieplan Routebureau Groningen 2016-2020. Hierin zijn de ambities van de stichting voor de komende jaren uitgewerkt. Dit Ambitieplan is de basis voor het project “Routegebonden recreatie Groningen”.

Samen met provincie Groningen, de Groninger gemeenten, Marketing Groningen, toeristische ondernemers en vrijwilligers werkt Routebureau Groningen hard aan de ontwikkeling van Groningen als toeristische bestemming. Meer toerisme betekent behoud en verbetering van de leefbaarheid, inkomen voor ondernemers, werkgelegenheid voor de inwoners van Groningen en uiteraard een mooie provincie om in te wonen en recreëren!

Routebureau Groningen heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden opdracht verstrekt aan Stichting Landschapsbeheer Groningen. Lees meer over ons op: http://routebureau.groningen.nl/wie-zijn-wij.

Deel deze pagina